14.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BAČKA a.d. Sivac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za Skupštinu akcionara Bačka ad Sivac.pdf