10.11.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIJAMANT AD ZRENJANIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv za Skupštinu akcionara 03.12.2020..pdf