04.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „JUBMES banka“ a.d. Beograd

Sazivanje vanredne Skupstine akcionara HDRT.pdf