01.07.2022.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d., Beograd

Извештај о одржаној 29. редовној седници Скупштине акционара АД АНТБ.pdf