03.01.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD AD SUBOTICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Sinteza Invest Group“ a.d. Beograd

Predlog Odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva.pdf
Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara.pdf