28.08.2018.

Obaveštenje o isplati nesaglasnih akcionara izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

OBAVEŠTENJE_AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD_ISPLATA NESAGLASNIH AKCIONARA.pdf