10.09.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara PPT ARMATURE AD ALEKSANDROVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tezoro broker“ a.d. Beograd

Poziv 28 09 20 potpisan.pdf