01.04.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu AD RAVNIŠTE za 28.04.2021. ES.pdf