17.11.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca UKUS AD PEĆINCI

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

Укус сазивање ванредне скупштине 11 21.pdf