24.02.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC ŠABAC AD ŠABAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara DP.pdf