05.03.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Raiffeisen banka“ a.d. Beograd

20180305 Obavestenje o isplati kupona.pdf