13.09.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IPM ZMAJ AD ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

ZMAJ DRUGA VANREDNA.pdf