05.12.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Raiffeisen banka“ a.d. Beograd

20171205 Obavestenje o isplati kupona.pdf