11.07.2017.

Isplata dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «Telekom Srbija» a.d. Beograd: Odluka Skupštine akcionara od 28.06.2017. godine, Odluka Izvršnog odbora od 11.07.2017. godine, Odluka generalnog direktora od 28.06.2017. godine i zahteva podnetog od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «Telekom Srbija» a.d. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 14.07.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd.pdf