08.01.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „PPT-ZAPTIVKE“ a.d. Trstenik

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 788.823 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZAPTE16770 izdavaoca „PPT-ZAPTIVKE“ a.d. Trstenik (MB: 07623992), usled statusne promene.