06.03.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Raiffeisen banka“ a.d. Beograd

Isplata kupona EBRD 17030612100.pdf