Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07008899
ISIN: RSKOMPE39358
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: SABMONET AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 04. 10. 2010.
Preuzeto 750 akcija po ceni od 20,000.00 din.
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 12. 08. 2015.
Preuzeto 397 akcija po ceni od 12,000.00 din.
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 01. 04. 2016.
Preuzeto 201 akcija po ceni od 10,000.00 din.
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 07. 06. 2017.
Preuzeto 152 akcija po ceni od 10,000.00 din.
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 06. 11. 2017.
Preuzeto 261 akcija po ceni od 12,000.00 din.
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 11. 05. 2018.
Preuzeto 626 akcija po ceni od 15,000.00 din.
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 11. 02. 2019.
Preuzeto 1778 akcija po ceni od 15,000.00 din.
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 03. 05. 2019.
Preuzeto 3174 akcija po ceni od 15,000.00 din.


Naziv izdavaoca: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07008899
ISIN: RSKOMPE67334
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: SABMONET AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 31. 03. 2008.
Preuzeto 451 akcija po ceni od 7,000.00 din.