Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AUTO KUĆA ZASTAVA VOŽDOVAC AD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07025190
ISIN: RSAKUZE78431
Naziv: AUTO KUĆA ZASTAVA VOŽDOVAC AD
JMB: 07025190
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 02. 03. 2007.
Preuzeto 2324 akcija po ceni od 1,015.00 din.