Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD DISKOS
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07194889
ISIN: RSDISKE20841
Naziv: AD DISKOS
JMB: 07194889
Depozitar HoV: ALCO BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 27. 09. 2007.
Preuzeto 1631 akcija po ceni od 1,000.00 din.