Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD TEKSTIL LESKOVAC
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07196318
ISIN: RSTTLEE43802
Naziv: AD TEKSTIL LESKOVAC
JMB: 07196318
Depozitar HoV: ABC BROKER
Datum sticanja vlasništva: 05. 09. 2013.
Preuzeto 8393 akcija po ceni od 500.00 din.
Naziv: AD TEKSTIL LESKOVAC
JMB: 07196318
Depozitar HoV: ABC BROKER
Datum sticanja vlasništva: 04. 09. 2014.
Preuzeto 6761 akcija po ceni od 500.00 din.
Naziv: AD TEKSTIL LESKOVAC
JMB: 07196318
Depozitar HoV: ABC BROKER
Datum sticanja vlasništva: 16. 10. 2014.
Preuzeto 543 akcija po ceni od 500.00 din.
Naziv: AD TEKSTIL LESKOVAC
JMB: 07196318
Depozitar HoV: ABC BROKER
Datum sticanja vlasništva: 02. 03. 2022.
Preuzeto 1415 akcija po ceni od 500.00 din.
Naziv: AD TEKSTIL LESKOVAC
JMB: 07196318
Depozitar HoV: ABC BROKER
Datum sticanja vlasništva: 04. 10. 2022.
Preuzeto 897 akcija po ceni od 1,287.00 din.