Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD PODUNAVLJE ČELAREVO
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08684936
ISIN: RSPDCEE80995
Naziv: AD PODUNAVLJE ČELAREVO
JMB: 08684936
Depozitar HoV: DELTA BROKER A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 23. 03. 2006.
Preuzeto 3910 akcija po ceni od 2,890.16 din.
Naziv: AD PODUNAVLJE ČELAREVO
JMB: 08684936
Depozitar HoV: DELTA BROKER A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 22. 05. 2006.
Preuzeto 3262 akcija po ceni od 2,890.16 din.
Naziv: AD PODUNAVLJE ČELAREVO
JMB: 08684936
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 09. 01. 2015.
Preuzeto 17171 akcija po ceni od 3,000.00 din.
Naziv: AD PODUNAVLJE ČELAREVO
JMB: 08684936
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 16. 07. 2015.
Preuzeto 4373 akcija po ceni od 3,000.00 din.
Naziv: AD PODUNAVLJE ČELAREVO
JMB: 08684936
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 23. 12. 2016.
Preuzeto 444 akcija po ceni od 3,000.00 din.