29.07.2020.

Извештај са одржане седнице Скупштине акционара издаваоца АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д., Београд

AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD - Izveštaj o održanoj 27. redovnoj sednici Skupštine akcionara.pdf
Jaвнe нaбaвкe