12.09.2019.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa AУTO КУЋA КOMПРEСOР a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈАНа основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-3037/11-19 од 11.09.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА» д.о.о. Београд, даје понуду за преузимање акција издаваоца «АУТО КУЋА КОМПРЕСОР» а.д. Београд.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd.pdf
Jaвнe нaбaвкe