Кoнкурснa дoкумeнтaциja

41 - 60 oд 102
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга обезбеђења ЈНМВ 15/2015 16.07.2015.
Питања и одговори за јавну набавку мале вредности добара хардвер и софтвер за backup ЈНМВ 14 /2015 03.07.2015.
Конкурсна документација за набавку добара хардвер и софтвер за backup ЈНМВ 14 /2015 26.06.2015.
Обавештење о продужењу рока за јавну набавку мале вредности услуга обезбеђења ЈНМВ 13/2015 15.06.2015.
Измена конкурсне документације за набавку услуга обезбеђења ЈНМВ 13 /2015 15.06.2015.
Питања и одговори у вези конкурсне документације за набавку услуга обезбеђења ЈНМВ 13 /2015 15.06.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга обезбеђења ЈНМВ 13 /015 05.06.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара-Windows серверски ОС-ЈНМВ 10/2015 01.06.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности адвокатских услуга ЈНМВ 12 /2015 28.05.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара Vmware ЈНМВ 11/2015 27.05.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга осигурања ЈНМВ 09/2015 21.05.2015.
Питања и одговори у вези конкурсне документације за набавку Сервера за виртуелизацију ЈНМВ 06 /2015 30.04.2015.
Конкурсна документација за набавку добара Сервер за виртуелизацију ЈНМВ 06 /2015 28.04.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга хигијене 08/2015 22.04.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара електричне енергије ЈНМВ 04/2015 30.03.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара канцеларијског материјала ЈНМВ 03/2015 11.02.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку закупа пословног простора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 01/2015 29.01.2015.
Питања и одговори у вези конкурсне документације за набавку storage система ЈН 19 /2014 21.01.2015.
Питања и одговори у вези конкурсне документације за набавку storage система ЈН 19/ 2014 19.01.2015.
Питања и одговори у вези конкурсне документације за набавку storage система ЈН 19 /2014 16.01.2015.