05.03.2019.

Обавештење у вези исплате дивиденде АД Аеродром Никола Тесла Београд - достава потврде о резидентности

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD - Obaveštenje članovima CRHOV.pdf