04.04.2018.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa AК КOMПРEСOР a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «АК КОМПРЕСОР» а.д. Београд од 09.03.2018. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца «АК КОМПРЕСОР» а.д. Београд од 02.04.2018. године као и на основу поднетог захтева члана «Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско «АК КОМПРЕСОР» а.д. Београд, даје понуду за стицање сопсвених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d. Beograd.pdf