11.09.2019.

Oбaвeштeњe o нaмeри исплaтe дивидeндe издaвaoцa АМС ОСИГУРАЊЕ a.д.о. Бeoгрaд

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бeoгрaд

0214_190910115859_001.pdf