11.06.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIV anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV-POKRAJINSKA VLADA

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije Republika Srbija-Ministarstvo finansija-Uprava za javni dug

5_Obaveštenje o isplati četrnaestog anuiteta.pdf