31.01.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST AD BEOGRAD

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Ilirika Investments“ а.д. Београд

Poziv za skupštinu.pdf