05.12.2017.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa КOMПAНИJA TAКOВO a.д. Гoрњи Mилaнoвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «БАНАТ 1894» д.о.о. Вршац, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «КОМАНИЈА ТАКОВО» а.д. Горњи Милановац.

Prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac.pdf