12.11.2021.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ELKOK a.d. Kosjerić

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «ELKOK» a.d. Kosjerić od 03.11.2021. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «ELKOK» a.d. Kosjerić od 05.11.2021. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «ELKOK» a.d. Kosjerić, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ELKOK a.d. Kosjerić.pdf