12.01.2022.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa YUHOR- EXPORT a.д. Jaгoдинa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «YUHOR-EXPORT» а.д. Јагодина од 24.12.2021. године, на основу Одлуке директора о утврђивању цене стицaњa акција издаваоца «YUHOR-EXPORT» а.д. Јагодина од 10.01.2022. године као и на основу поднетог захтева члана «Prudence Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «YUHOR-EXPORT» а.д. Јагодина, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca YUHOR- EXPORT a.d. Jagodina.pdf