29.11.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa ПД EРOЗИJA a.д. Вaљeвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Momentum Securities» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ» д.о.о. Шабац, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ПД ЕРОЗИЈА» а.д. Ваљево.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo.pdf