29.11.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «KOMPANIJA JOVANOVIĆ» d.o.o. Šabac, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «PD EROZIJA» a.d. Valjevo.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo.pdf