02.12.2019.

Obaveštenje članovima Centralnog registra za dostavu podataka o rezidentnosti za obračun isplate dividende izdavaoca GOŠA FOM AD Smederevska Palanka

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Obavetenje clanovima CRHOV 1.pdf