04.01.2018.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ЂEРДAП УСЛУГE a.д. Клaдoвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Oдлукe Скупштине акционара издаваоца «ЂЕРДАП УСЛУГЕ» а.д. Кладово од 30.09.2016. године, као и захтева од члана «Дил брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво издаваоца «ЂЕРДАП УСЛУГЕ» а.д. Кладово, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo.pdf