05.12.2018.

Oбaвeштeњe o нaмeри исплaтe мeђудивидeндe издаваоца ГOШA ФOM AД Смедеревска Паланка - дoпунa Oбaвeштeњa члaнoвимa ЦРХOВ oд 19.11.2018. године

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Tesla Capital“ а.д. Београд

Obaveštenje o nameri isplate međudividende GFOM-1.pdf