15.10.2020.

Обавештење о извршеној исплати дивиденде за преференцијалне акције издаваоца АМС ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАЋЕНОЈ ДИВИДЕНДИ

У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара од 27.04.2020. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Банка Поштанска штедионица» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је дана 15.10.2020. године извршио исплату дивиденде за преференцијалне акције издаваоца «АМС ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд, за 431 акционара у укупном нето износу 2.990.636,47 динара.