09.10.2018.

Позив за ванредну седницу скупштине акционара ПОДУНАВЉЕ АД ЧЕЛАРЕВО

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Prudence Capital“ а.д. Beograd

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE SAZVANA ZA 06.11.2....pdf