09.01.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца TEРMИКA БEOГРAД АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

Termika Beograd AD - poziv za Skupštinu 08 01 2019.pdf