01.08.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ГЗП ДОМ АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

potpisano poziv GZP DOM.pdf