15.05.2018.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa TEХНИКA a.д. Вршaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Комерцијална банка» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je ТУРКОАНЕ КУЗМАН из Вршца, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ТЕХНИКА» а.д. Вршац.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TEHNIKA a.d. Vršac.pdf