09.01.2019.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ЂEРДAП TУРИСT a.д. Клaдoвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ЂЕРДАП ТУРИСТ» а.д. Кладово од 29.12.2018. године као и на основу поднетог захтева члана «Ilirika Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ЂЕРДАП ТУРИСТ» а.д. Кладово, даје понуду за стицање сопсвених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ÐERDAP TURIST a.d. Kladovo.pdf