04.09.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца КВАЛИТЕТ АД НИШ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

_Javni poziv KVALITET Skupstina 24.09.2019 scan signed.pdf