21.09.2020.

Oбaвeштeњe o извршeнoj исплaти дивидeндe издaвaoцa КOMEРЦИJAЛНA БAНКA a.д. Бeoгрaд, дaн дивидeндe 18.04.2020. гoдинe

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАЋЕНОЈ ДИВИДЕНДИ

На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара од 28.04.2020. године, Одлуке Извршног одбора од 20.08.2020. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Комерцијална банка» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је дана 21.09.2020. године извршио исплату дивиденде издаваоца «КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА» а.д. Београд, дан дивиденде 18.04.2020. године:

за обичне акције 1.123 акционара у укупном нето износу 694.501.605,65 динара и
за преференцијалне акције 635 акционара у укупном нето износу 11.540.950,75 динара.