01.02.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца RECREATOURS АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

RKTR zapisnik sa vanredne sednice Skupstine 27 12 2018.pdf