13.08.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa EНEРГOПРOJEКT EНTEЛ a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «ЕNЕRGОPRОЈЕKТ HОLDING» а.д. Београд, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ЕNЕRGОPRОЈЕKТ ЕNТЕL» а.д. Београд.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd.pdf