04.12.2017.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa ВOДOПРИВРEДA a.д. Пoжaрeвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Tandem Financial» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «ДТД ВОДОПРИВРЕДНО» д.о.о. Сента Сента, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ВОДОПРИВРЕДА» а.д. Пожаревац.

Prinudni otkup akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac.pdf