11.04.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца КРУШИК ПЛАСТИКА АД ОСЕЧИНА

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

Poziv za redovnu godišnju sednicu Krušuk plastika ad Osečina.pdf