13.02.2020.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa СAOБРAЋAJ И TРAНСПOРT a.д. Зрeњaнин

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Momentum Securities» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «МАЛУШИЋ» д.о.о. Зрењанин, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ» а.д. Зрењанин.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SAOBRAĆAJ I TRANSPORT a.d. Zrenjanin.pdf